จดรายรับรายจ่ายกันเถอะ

การจดบันทึกรายรับรายจ่าย หมายถึง การเขียนข้อความ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเงินของเราลงไปในกระดาษหรือสิ่งที่เราไว้ใช้จดบันทึก เช่น โทรศัพท์มือถือ, แท็ปเลต, คอมพิวเตอร์ เป็นต้น การทำแบบนี้เป็นการเรียบเรียงความคิดของตัวคุณเองเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นรายวัน
รายเดือนหรือรายปีก็ตาม การจดบันทึกรายรับรายจ่ายจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเตือนความจำเกี่ยวกับการเงินให้เรานั่นเอง
การจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญที่จะช่วยทำให้คุณมีเงินเก็บมากขึ้นได้ ใครที่คิดอยากที่จะมีเงินเก็บ อยากที่จะมีเงินสะสม อยากที่จะมีเงินงอกเงยมากขึ้น ไม่อยากมีฐานะทางการเงินที่ติดลบอยู่ตลอดเวลาควรรีบจดบันทึกรายรับรายจ่ายได้แล้วนะคะ เนื่องจาก ในทุกวันนี้คนเรามักมีรายรับรายจ่าย
ที่มากมายเสียเหลือเกิน ไหนจะค่านู้นค่านี่มากมาย ดีไม่ดีรายจ่ายมากกว่ารายรับเสียด้วย ใครจะไปจำได้ละเนอะ!! ดังนั้นเจ้าบัญชีรายรับรายจ่ายนี่ละที่จะช่วยเตือนความจำทุกรายละเอียดของคุณได้ มันเป็นสิ่งแรกเลยคะที่คุณควรทำเมื่อมีรายรับรายจ่ายเกิดขึ้น
สำหรับการจดบันทึกรายรับรายจ่ายนั้นคุณอาจเลือกจดแบบง่ายๆ ตามที่คุณถนัดหรืออาจลองหา
แอพลิเคชันดี ๆ สักแอพมาใช้งานตามความถนัดเพื่อช่วยในการจดบันทึกที่สะดวกมากขึ้น ส่วนรูปแบบ
การจดบันทึกนั้นอาจเลือกจดแบบรายวันหรือรายเดือนหรือรายปีก็ได้อันนี้แล้วแต่ความต้องการ
ความประสงค์และความถนัดของแต่ละบุคคลเลยคะว่าจะเลือกแบบใด ลองจดดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่า…บันทึกรายรับรายจ่ายช่วยคุณได้จริง ๆ

Leave a Reply