เมื่อต้องเกษียณ…

เมื่อถึงเวลาที่เราต้องเกษียณตัวเองเมื่อนั้นคุณคิดว่าคุณต้องใช้เงินหลังเกษียณจำนวนเท่าไรกันเอ่ย? เชื่อว่าคำถามนี้มักอยู่ในใจของใครหลาย ๆ คน เรื่องของการมองว่าจะต้องใช้เงินมากเท่าไรอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล ดังนั้นให้คุณลองพิจารณาดูคร่าว ๆ ลองกะประมาณ ลองจินตนาการถึงกิจกรรมที่คุณคิดว่าอยากจะทำในอนาคตออกมาเล่นๆ ดูสิคะ วิธีการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้คุณสามารถประมาณเงินสำหรับวัยเกษียณของตัวเองได้ในระดับหนึ่ง
แน่นอนว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายย่อมมีทั้งค่าที่เราสามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ในส่วนที่เราสามารถควบคุมได้ก็อาจควบคุมให้ประหยัดและจับจ่ายน้อยลงได้แต่ในส่วนที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่อนข้างจะเป็นปัญหาเสียหน่อย คุณจึงควรเก็บเงินเผื่ออนาคตข้างหน้าไว้บ้าง เผื่อค่าที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิต เป็นต้น
เมื่อคุณคิดถึงเรื่องเงินที่ต้องใช้ยามเกษียณ คุณควรต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
– ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรละเลยเป็นอันขาด อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ เหตุฉุกเฉินก็ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้แถมที่สำคัญส่วนใหญ่เหตุการณ์ฉุกเฉินมักเกิดขึ้นทีไรย่อมต้องเสียเงินมากมายทุกที เรียกว่า จ่ายทีแทบหมดกระเป๋าเลยทีเดียว
– ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล ส่วนนี้จำเป็นมาก เพราะยิ่งเราอายุมากขึ้นระบบร่างกายของเราย่อมต้องเสื่อมไปตามกาลเวลา มีการเจ็บป่วยบ่อยขึ้น ย่อมต้องมีการรักษาพยาบาล มีการเข้าโรงพยาบาลบ่อยและนั่นก็ย่อมต้องมีการใฃ้เงินมากมายในทุกครั้งที่มีการรักษาตัว

Leave a Reply