เรื่องของธุรกิจ…

ใครบ้างที่ทำธุรกิจอยู่…ยิ่งหากเป็นนักธุรกิจมือใหม่ยิ่งควรต้องใส่ใจในเรื่องของการทำธุรกิจ และสิ่งหนึ่งที่คุณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือ เรื่องของกำไร (กำไรก็คือ ยอดการขายทั้งหมด – ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ) หรือแม้กระทั่งยอดขายถึงจะเป็นสิ่งสำคัญก็จริงอยู่แต่เรื่องของการบริการจัดการเกี่ยวกับต้นทุนและเรื่องของค่าใช้จ่ายก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่ายอดขายเสียอีก หากเราไม่รู้จักที่จะบริหารการเงินให้ดี ไม่รู้จักบริหารการเงินให้เป็น ไม่เรียนรู้ที่จะทำพวกบันทึกรายรับรายจ่ายเอาไว้นั่นอาจก็นำคุณไปสู่การล้มเหลวในการทำธุรกิจก็ได้คะ แล้ว “การบริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย” จะทำอย่างไรถึงจะทำให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้นได้กันละ?
– ควรทำบันทึกรายรับรายจ่ายให้ชัดเจน สิ่งแรกที่คุณควรต้องทราบคือ “เรื่องของต้นทุนและค่าใช้จ่าย” คุณต้องรู้ก่อนว่าจริง ๆ แล้วต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของคุณมีเท่าไร ส่วนนี้คุณควรจดบันทึกให้ละเอียดมากที่สุด อาจทำในรูปแบบของการจดลงในสมุดหรือจดลงในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลคะ
– แยกเรื่องของ “ความต้องการ” ออกจากประเด็น “ความจำเป็น” เมื่อเราทำบัญชีไว้อย่างรัดกุมมากที่สุดเราก็มักจะสามารถเห็นรอยรั่วที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ต้นทุนบางตัวอาจเป็นเรื่องของความต้องการแต่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ คุณอาจลดตัดออกไปบ้าง ทำให้มีความเหมาะสมต่อธุรกิจของคุณให้มากที่สุด ส่วนไหนที่เราพิจารณาแล้วว่าจำเป็นจริง ๆ ก็ยังสามารถใช้จ่ายในส่วนนั้นได้ตามสมควรคะ (แต่ต้องจำเป็นจริง ๆ นะคะ)

Leave a Reply